بازگشت

کارشناس ارشد اداری

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت
کارشناس
کارشناس ارشد

مسئولیت‌ها

 • تنظیم قراردادهای همکاری پرسنل
 • پیگیری قراردادها تا حصول امضای طرفین قرارداد و نهایی شدن آن و اسکن قرارداد و بایگانی آن
 • انجام مکاتبات اداری با شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت
 • پیگیری امور حقوقی شرکت و هماهنگی با نماینده حقوقی شرکت
 • پیگیری ثبت نام همکاران جدید در سایت سازمان تامین اجتماعی و همکاری جهت دریافت مدارک
 • هماهنگی ارسال فاکتور فروش برای فروشگاه‌های طرف قرارداد
 • هماهنگی ارسال تجهیزات دورکاری برای همکاران
 • پیگیری امور بیمه تکمیلی همکاران 
 • هماهنگی با همکاران در امور مربوط به وام شرکت

الزامات

 • انعطاف پذیری
 • روابط عمومی بالا
 • دقت
 • قابل اتکا
 • خودانگیخته
 • یادگیرنده
 • علاقه‌مند به تکنولوژی
 • مهارت نگارش و تایپ ده انگشتی
 • مهارت در کار با برنامه‌های آفیس و گوگل
 • داشتن دید سیستماتیک و فرآیندی