بازگشت

کارشناس حسابداری

تهران
اشتراک‌گذاری آگهی شغلی
تمام وقت

مسئولیت‌ها

 • ثبت اسناد روزانه حسابداری مطابق با عملیات مالی صورت گرفته
 • ثبت فاکتور فروش و برگشت از فروش و دریافت ها در ترب و میکسین و اسناد حسابداری آنها به صورت روزانه (امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • کنترل و رفع مغایرت واریزی های انجام شده فروشگاهها در پنل ترب و میکسین با پنل شاپرک ( امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • تهیه فایل حقوق و دستمزد ماهانه و ثبت اسناد حسابداری حقوق و دستمزد (امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • تهیه و ارسال فایل بیمه و مالیات حقوق به صورت ماهانه (امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • تهیه و آماده سازی فایل اظهارنامه ارزش افزوده شرکت مطابق با دفاتر حسابداری (امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • تهیه و آماده سازی فایل گزارش فصلی شرکت مطابق با دفاتر حسابداری (امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • تحریر دفاتر قانونی شرکت (امکان انجام به صورت غیر حضوری)
 • پاسخگویی به تیکت های مالی (امکان انجام به صورت غیر حضوری)

الزامات

ویژگی های فردی مورد انتطار:

 • دقت و تمرکز بالا در انجام وظایف محوله
 • مشتاق در یادگیری
 • مسئولیت پذیر
 • انعطاف پذیری بالا در انجام امور محوله به علت تنوع کار در حوزه مالی
 • خودانگیخته (بدون نیاز به پیگیری در انجام وظایف محوله)
 • توانایی برقراری ارتباط مناسب با افراد حاضر در مجموعه و مراجعه حضوری به ادارات (به طول مثال اداره امور مالیاتی و شعب تامین اجتماعی)
 • توانایی کار در شرایط تحت فشار به علت حجم بالای عملیات روزانه
 • توانایی انجام امور محوله در شرایط کار حضوری و ریموت
 •   ویژگی های شغلی مورد انتظار:
 • سابقه استفاده از نرم افزار حسابداری (سابقه کار با نرم افزار سپیدار مزیت محسوب میشود)
 • مسلط به استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده مثل اکسل و آشایی با گوگل شیت
 • مسلط به فرمول های پرکاربرد در اکسل مثل IF و SUMIF و SUMIFS و VLOOKUP و آشنا به ابزارهای پرکاربرد مثل SUBTOTAL و PIVOT TABLE
 • آشنا به قوانین پرکاربرد مالیاتهای مستقیم، تجارت، تامین اجتماعی در حوزه حسابداری
 • آشنا به استاندارهای حسابداری در حوزه فعالیت شرکت